Lijst met alle branche- en beroepsorganisaties in Nederland

Auteur: Rens Tanis
Laatste update: 3 juni 2022

Overweeg je om te netwerken bij een branchevereniging of beroepsorganisatie? Lees dan artikel goed door voordat je een keuze gaat maken. Onderaan dit artikel vind ook een overzicht van beschikbare netwerken gerangschikt op branche. Persoonlijk advies? Bekijk dan de pagina consultancy of bekijk de kennisbank voor nog meer tips!


Wat voor soort leden kan ik verwachten bij een branche- of beroepsorganisatie?

Een beroepsorganisatie is een groep personen met hetzelfde soort opleiding en / of beroep die zich hebben aaneengesloten om kennis te delen. Een brancheorganisatie is een bundeling van meerdere bedrijven uit 1 branche. Beide vormen behartigen collectieve belangen van individuele leden bij lokale, landelijke en / of Europese overheid. De leden bestaan uit zowel werkgevers, werknemers en ondernemers. Waarvan de werkgevers (directie, management, ondernemers), vaker vertegenwoordigd zijn omdat zij het meeste belang hebben bij belangenbehartiging. 


Waarom netwerken bij een branche- of beroepsorganisatie?

Elke branche of beroep blijven vaak in hoog tempo veranderen op o.a. demografisch, juridisch en innovatie gebied. Na een genoten opleiding is het zaak om te blijven leren. Om als organisatie en persoon altijd relevant te zijn, is een branchevereniging of beroepsvereniging een snelle manier op de hoogte te blijven van de laatste veranderingen.

Primair behartigen deze verenigingen ook jouw belangen. Op individuele basis is lastig om bij regionale, landelijke of internationale politiek jouw stem te laten horen. Als collectief wel. Een andere uitstekende redenen om hier te netwerken zijn de ruime opleidingsmogelijkheden en profiteer van de gezamenlijke inkoop voordelen die vaak worden geboden. Let op; voor het uitoefenen van sommige beroepen (denk bijvoorbeeld aan deurwaarders of vastgoed) is het verplicht om lid te zijn van een branche- of beroepsorganisatie.

Samenvattend; deze vorm van netwerken is minder geschikt voor organisaties die graag omzet en naamsbekendheid willen vergroten. Daarom is een lidmaatschap van een branche- of beroepsvereniging uitstekend te combineren met een deelname aan een businessclub. Wel een commercieel voordeel die zeker benoemd moet worden; vaak krijg je bij lidmaatschap wel een vorm van keurmerk, die voor jouw organisatie verkoop technisch absoluut voordelen kan hebben.


Wat voor soort en hoeveel netwerkbijeenkomsten kan ik verwachten bij een branche- of beroepsorganisatie?

Net als een businessclub worden gemiddeld 1x per maand bijeenkomsten en evenementen aangeboden. Vaak zijn dit kennissessies met ruimte voor dialoog. Gedurende de maand zie je bij deze vorm van netwerken veel opleidingsmogelijkheden, dus in het algemeen is aantal contactmomenten hoger. Circa 75% van de netwerkorganisaties organiseren een jaarlijkse vakbeurs, kenmerkend voor branche- en beroepsverenigingen.

  • Spreker + vrij netwerken
  • Opleidingen en workshops
  • Activiteiten (dagjes uit, bedrijfsrondleidingen);
  • Symposia, congressen, seminars en vakbeurzen.

Dekking en frequentie van een branche- of beroepsorganisatie

Brancheorganisaties en beroepsverenigingen zijn voornamelijk landelijk ingesteld. Bij grotere netwerkorganisaties worden de clubs vaak verdeel in districten of deelgebieden, soms met een eigen bestuur en programma. Bij kleinere organisaties wordt 1x per kwartaal een bijeenkomst georganiseerd. In de vakantieperiodes (juli / augustus / december / januari) zijn er niet veel evenementen. Piekmomenten met in de regel veel bezoekers bevinden zich in de maanden februari, mei, juni, september en november. 


Gemiddelde prijs van een lidmaatschap bij een branche- of beroepsorganisatie?

De gemiddelde prijs van een lidmaatschap van een branchevereniging of beroepsorganisatie wordt vaak bepaald op basis van de omvang van het bedrijf, richtprijs € 250,- per persoon / per jaar.  Voor opleidingen is een meerprijs vaak regel in plaats van uitzondering.


Overzicht van alle branche- of beroepsorganisatie in Nederland

Bekijk het overzicht van branche- en beroepsverenigingen in Nederland per branche hieronder. Staat jouw branche- of beroepsorganisatie niet in dit overzicht of staat deze niet goed vermeldt? Stuur dan de naam en link naar info@netwerkgidsnederland.nl of laat een reactie achter onderaan de pagina. 


Toerisme, horeca en recreatie en evenementen

AKSV Algemene Kokswaren- en Snackproducten Vereniging | www.aksv.nl
CLC-VECTA Centrum voor Live Communication | www.clcvecta.nl
De Eventondernemers | https://www.deeventondernemer.nl/
Eventsummit | https://eventsummit.nl/
FNV Catering | www.fnvcatering.nl
FNV Horeca Bond | www.fnvhorecabond.nl
FWH Federatie Wegverzorgende Horecabedrijven | www.fwh.nl
HSMAI | www.hsmai.nl
Horeca Vereniging Tiel | www.horecatiel.nl
HSMAI | www.hsmai.nl
Festivak | www.festivak.be
NBTC | https://www.nbtc.nl/
NL Sporter | www.nlsporter.nl
NVG Nederlandse Vereniging van Golfaccomodaties | www.nvg-golf.nl
Meeting Professionals International (MPI Nederland) | www.mpiweb.nl
Promz Event | www.promzevent.nl
RECRON Vereniging van Recreatieondernemers in Nederland | www.recron.nl
Regionaal Bureau Toerisme Heuvelrug & Vallei | opdeheuvelrug.nl
TVD Vereniging Tentverhuurbedrijven | www.tentenverhuur-tvd.nl
VBE brancheorganisatie voor de evenementen- en horecabeveiliging | www.vbe.biz
VVEM Vereniging van EvenementenMakers | www.vvem.nl
VVTNN - Vereniging Vertalerscontact en Tolkenpool Noord- en Oost-Nederland | www.tolkvertaler.com


Media, cultuur en entertainment

ABC - Artiesten Belangen Centrum | www.artiestenbelangen.nl
Art & Frame Netwerk van kunst- en inlijstdetaillisten | www.art-frame.nl
BCMM - Beroepsorganisatie voor componisten multimedia | www.bcmm.nl 
Boek & Zaken - Vereniging van redacteuren en correctoren | www.boekenzaken.nl
De Beroepsorganisatie van Beeldende Kunstenaars | www.bbknet.nl
FNV Kiem | www.fnv-kiem.nl
KBb De Koninklijke Boekverkopersbond | www.boekbond.nl
Kunstconnectie Brancheorganisatie voor kunsteducatie en kunstbeoefening | www.kunstconnectie.nl 
Netwerk 023 | www.netwerk023.nl
NBDK - Nederlandse Beroepsorganisatie van Danskunstenaars | www.nbdk.nl
Nederlandse Vereniging van Journalisten | www.nvj.nl
NGA Nederlandse Galerie Associatie | www.nederlandsegalerieassociatie.nl
NUV Nederlands Uitgeversverbond | www.nuv.nl 
NVB Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten | www.nvbbureau.nl
NVHO - Nederlandse Vereniging van Historische Onderzoeksbureaus | www.historischeonderzoeksbureaus.nl
NPMB Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond | www.npmb.nl
VAN Speelautomaten Branche-organisatie | www.vaninfo.nl
VPT Vereniging voor Podiumtechnologie | www.vpt.nl
VSCD Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties | www.vscd.nl
VVV Nederland | www.vvvnederland.nl
NVER Nederlandse Vereniging van Entertainment Retailers | www.nver.info
NVHO - Nederlandse Vereniging van Historische Onderzoeksbureaus | www.historischeonderzoeksbureaus.nl  
VOB Vereniging Openbare Bibliotheken | www.wobsite.nl
VNPF Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals | www.vnpf.nl
NADO De Vereniging Nederlandse Associatie van Duikondernemingen | www.nado.nu 
NBVS Nederlandse Bond voor Sportschutters | www.nbvs.nl
PBN Vereniging van Professionele Ballonvaarders Nederland | www.pbn-info.nl
VTD Vereniging van Tennispark Directies | www.vtdtennis.nl


Onderwijs, training, coaching

ADIONA - Platform voor kindercoaching | www.adiona.nl
Beroepsorganisatie van docenten Nederlands als Tweede taal | www.bvn2.org
BPC - Beroepsorganisatie PMA coaches | www.pmacoach.org
BVMBO - Beroepsorganisatie docenten MBO | www.bvmbo.nl
Educare | www.opvoedingenonderwijs.ning.com/
Educatief Ondernemen - Organisatie voor educatieve ondernemers | www.educatiefondernemerschap.nl
HBO-raad Vereniging van de Nederlandse hogescholen | www.hbo-raad.nl 
LBRT - Landelijk Beroepsorganisatie Remedial Teachers | www.lbrt.nl
LBVR - Landelijk Beroepsorganisatie van Ritueelbegeleiders | www.lbrt.nl
MBO-raad Org. van de onderwijsinstellingen in het MBO en de volwasseneneducatie | www.mboraad.nl
Nederlandse Beroepsorganisatie Meridiaan- Kleurentherapie | www.meridiaankleurentherapie.nl
NVvT - Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs | www.nvvt.nl
Spiritueel Ondernemers Netwerk | www.spiritueelondernemersnetwerk.nl
Tarot Beroepsorganisatie Nederland | tarotberoepsvereniging.nl
VOI Vereniging van Opleidingsinstituten voor ICT  | www.voi.nl
VT - Vereniging Tekentaal | www.tekentaal.nl


Personeel, arbeid, HR

ABU Algemene Bond van Uitzendondernemingen | http://www.abu.nl/
BABF - Beroepsorganisatie Adviseurs Belonings- en Formatiemanagement | http://www.babf.nl/
BAenO- Beroepsorganisatie voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen | http://www.baeno.nl/
BVPA - Nederlandse Beroeps Vereniging voor Public Affairs | http://www.bvpa.nl/
BVMP-Beroepsorganisatie voor Medezeggenschapsprofessionals | http://www.bvmp.nl/   
Felixwerkt | http://www.felixwerkt.nl/
IPMA-NL - International Project Management Association | http://www.ipma-nl.nl/
Jong Onroerend goed Brabant (JOB) | http://www.jobinside.nl/
Ooa - Orde van organisatiedeskundigen en -adviseurs | http://www.ooa.nl/
NBBU De brancheorganisatie van uitzendondernemingen | http://www.nbbu.nl/
NBCM - Nederlandse Beroepsorganisatie voor Contract Management | http://www.nbcm.nl/
NBPO - Nederlandse Beroepsorganisatie van Professional Organizers | http://www.nbpo.nl/
NBFS - Nederlandse Belangenvereniging van Freelance Secretaresses | http://www.nbfs.nl/
Netwerk Bedrijfsethiek Nederland | eben-net.nl.webhosting96.transurl.nl/
Noloc - Vereniging voor Loopbaan Professionals | http://www.noloc.nl/
NVvA (sectie zelfstandigen) - Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen | http://www.arbeidsdeskundigen.nl/
NVP (sectie zelfstandigen) - Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling | http://www.nvp-plaza.nl/
VNT Vereniging van Nederlandse Tussenpersonen | http://www.vnt.org/


Zorg en Welzijn

ABNG - Artsenvereniging tot Bevordering van de Natuurgeneeskunde | www.abng.nl
AGORA - Beroepsorganisatie professionele coördinatoren vanuit de sector zorg en welzijn | www.agora-beroepsvereniging.nl
Algemene Beroepsorganisatie voor Counselling ABvC | www.abvc.nl
ActiZ Organisatie van zorgondernemers | www.actiz.nl
ANVAG - Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurvedische Geneeskunde | www.anvag.nl
BATC - Belangen Associatie Therapeut en Consument | www.vvocm.nl
BEN - Beroepsorganisatie Echoscopisten Nederland | www.echoscopisten.nl
BCW - Beroepsorganisatie van Spiritueel Werkers | www.beroepsverenigingvanspiritueelwerkers.nl
BER - Bond van Europese Reflexologen | www.reflex-ber.nl
Beroepsorganisatie Gewichtsconsulenten Nederland | www.gewichtsconsulten.nl
Beroepsorganisatie Werveling | www.werveling.nl
BeTTEL - Beroepsorganisatie voor Trainers en Therapeuten Emotioneel Lichaamswerk | www.bettel.nl
BHET - Beroepsorganisatie voor Holistisch Energetisch werkende Therapeuten | www.bhet.nl
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang BMK | www.kinderopvangtoeslag.com
BOKA - Beroepsorganisatie van (ortho)pedagogen voor (ortho)pedagogen | www.boka.org
BOVN Beroepsorganisatie ontspanningstherapeuten en voetreflexologen Nederland | www.ontspanningstherapie.nl
BST - Beroepsorganisatie van Spiritueel Therapeuten | www.spiritueeltherapeuten.nl
BRV - Beroepsorganisatie Recovery Verpleegkundigen | www.brvnederland.nl
BMZM - Beroepsorganisatie van mantelzorgmakelaars | www.bmzm.nl
BTN - Bioresonantietherapie Nederland | www.mbtn.nl 
BVAA - Beroepsorganisatie Arbo Adviseurs | www.bvaa.nl
BvMT - Beroepsorganisatie voor Malva Therapeuten | www.bvmt.nl
BvS Beroepsorganisatie voor Stoelmasseurs | www.verenigingvoorstoelmasseurs.nl
BVAT - Beroepsorganisatie voor APS Therapie | www.bvat.nl
CCA - Christelijke Chiropractoren Associatie | www.ccachiropractie.nl
DCF - Dutch Chiropractic Federation | www.dcfchiropractie.nl
Dutch Health Network | www.dutchhealthnetwork.nl
Ergotherapie Nederland | www.ergotherapie.nl
Facilitair Management Gezondheidszorg | www.fmgezondheidszorg.nl
FAGT - Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten | www.fagt.org
GezondheidsZorg Tafel | www.gezondheidszorgtafel.nl
GGZ Nederland | www.ggznederland.nl
HOLOS - Holos netwerk voor massagetherapeuten | www.holos.nl 
IBMT - Internationale Beroepsorganisatie van Marcos therapeuten | http://www.ibmt.eu/
HVNT - Het Verbond van Natuurgeneeskundig Therapeuten | http://www.hetverbond.eu/
JVATN - Beroepsorganisatie voor de Jungiaans Analytisch Therapeut | http://www.jvatn.nl/
KaTa - Beroepsorganisatie van TouchPro stoelmasseurs | http://www.kata.nl/
KNDB Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond | http://www.kndb.org/
NAAV - Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging | http://www.naav.nl/
NAC - Nederlandse Associatie voor Counselling |  http://www.alternatievegeneeswijzen-overzicht.nl/
NAPA - Nederlandse Associatie Physician Assistants | http://www.napa.nl/
NBTG - Nederlandse Beroepsorganisatie Tolken Gebarentaal | http://www.nbtg.nl/
NBvK-Beroepsorganisatie voor de kraamzorg | http://www.nbvk.nl/
NBCG YI - Nederlandse Beroepsorganisatie voor Chinese Geneeswijze Yi | http://www.nbcg.nl/
NBPO - Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers | www.nbpo.nl
NBTP - Nederlandse Beroepsorganisatie voor Toegepaste Psychologie | http://www.nbtp.nl/
NBVD - Nederlandse Beroepsorganisatie voor Doula | http://www.nbvd.nl/
NBVH - Nederlandse Beroepsorganisatie voor Hypnotherapeuten | http://www.hypnotherapie.nl/
NCZ Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg | http://www.ncz.nl/
Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie | http://www.nvagt-gestalt.org/
Nederlandse Beroepsorganisatie Meridiaan- Kleurentherapie | http://www.meridiaankleurentherapie.nl/
NIP - Nederlands Instituut van Psychologen | http://www.psynip.nl/
Noloc| http://www.noloc.nl/
NVKH - Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopatie | http://www.nvkh.nl/
NVET - Nederlandse Vereniging voor Eurythmie Therapie | http://www.euritmietherapie.nl/
NVOS Nederlandse Vereniging van Orthopedische Schoentechnici | http://www.nvos.nl/
NVLF - Beroepsorganisatie van logopedisten | http://www.nvlf.nl/
NVST - Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten | http://www.nvst.nl/
NVTCG Zhong - Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde | http://www.zhong.nl/
N.V.O.A. 'VESALIUS' Nederlandse Vereniging voor Obductieassistenten, Overledenenverzorgers en Thanatopracteurs | http://www.nvoa-vesalius.nl/ 
NVSHV - Beroepsorganisatie in de Acute Zorg | http://www.nvshv.nl/
MBOG - Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde | http://www.mbog.nl/ 
OVT - Ondévit Therapeuten Vereniging | http://www.ondevit.com/
SBLP - Beroepsorganisatie voor Postural Integration en Energetic Integration | http://www.nvpit.nl/
Sociaal Werk Nederland | http://www.mogroep.nl/
STING | http://www.sting.nl/
VBAG Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze | http://www.vbag.nl/
VDV - Van Dixhoorn Vereniging voor Adem- en Ontspanningstherapie | http://www.vandixhoornvereniging.nl/
VGVZ Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen | http://www.vgvz.nl/
VIS - Vereniging voor IOKAI Shiatsutherapeuten | http://www.iokai-shiatsu.org/
VIV - Vereniging Integrale Vitaliteitkunde | http://www.vivnederland.nl/
VLHT Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici | http://www.vlht.nl/
VNT - Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten | www.vnt-nederland.nl
V&VN-Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners | http://www.praktijkverpleegkundigen-praktijkondersteuners.nl/
VvOCM - Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck | http://www.vvocm.nl/
VYN Vereniging van Yogadocenten Nederland | http://www.haptotherapeuten-vvh.nl/
VVH - Vereniging van Haptotherapeuten | http://www.haptotherapeuten-vvh.nl/
VPN - Vereniging voor Psychosynthese Nederland | http://www.psychosynthese-therapie.nl/
VENVN-Beroepsorganisatie van zorgprofessionals | http://www.venvn.nl/
NVPA het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosocaal therapeuten en Agogen)| http://www.nvpa.org/
VvS - Vereniging van Spatadertherapeuten | http://www.spatadertherapie.com/ 


Overheid

Economic Board Utrecht | www.economicboardutrecht.nl
FUTUR Jonge Ambtenaren Netwerk | www.javhj.nl
HYPE | www.hypenetwerk.eu
Cedris Brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie | www.cedris.nl
Marver | www.marechausseevereniging.nl/marver/
Taskforce Innovation Utrecht | www.taskforceinnovatie.nl
VGS Vereniging van Gemeentesecretarissen | www.gemeentesecretaris.nl
VOM Vereniging van Overheids Management | www.vom-online.nl/vom
World of Technology & Science | http://wots.nl/


Grafische vormgeving , marketing en communicatie

BNS - Beroepsorganisatie Nederlandse Stripmakers | www.stripmakers.nl
BNO - Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers | www.bno.nl
BZO - Beroepsorganisatie van Zelfstandige Ondertitelaars | www.bzo-ondertitelaars.nl 
Colin | www.colin.nl
CreatiefZuid.nl | www.creatiefzuid.nl
Haagse Communicatiekring | hck.nl
Dupho - Beroepsorganisatie Fotograven | www.gfk-fotografen.nl
Logeion | www.logeion.nl
SmartNetwork | www.smartnetwork.nl
TekstNet - Beroepsorganisatie van tekstschrijvers | www.tekstnet.nl
VPRA Vereniging voor public relations- en communicatieadviesbureaus | www.vpra.nl
VSenV - Vereniging van Schrijvers en Vertalers | www.vsenv.nl


Financieel, juridisch 

Adfiz Adviseurs in Financiele Zekerheid | www.adfiz.nl
APS Pensioenteam | www.aps-pensioenteam.nl
Branche Organisatie Voor Intermediairs en Brokers (BOVIB) | www.bovib.nl
Capital Circle | www.capitalcircle.nl
KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders | www.kbvg.nl
KNB Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie | www.knb.nl
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) | www.nba.nl
NBPB - Beroepsorganisatie voor Professionele (beschermings) Bewindvoerders | www.nbpb.nl
Nivre Nederlands Instituut voor Register Experts | www.nivre.nl
NOAB Nederlands Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen | www.noab.nl
NOvAA Nederlandse Orde van Accountants- en Administratieconsulenten | www.novaa.nl
NMv Nederlandse Mediatorsvereniging | www.mediatorsvereniging.nl
NVRA Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs | www.nvra.nl   
SIGV - Vereniging Stichting Instituut van Gerechtstolken & -Vertalers | www.sigv.nl
SRA Samenwerkende Regionale Accountantskantoren | www.sra.nl
VFM Vereniging voor Fiscale Mediation | www.vfmmediation.nl
VCMB Verbond van Credit Management Bedrijven | www.vcmb.nl
VVJIP - Vereniging voor Juridische Interimprofessionals | www.vvjip.nl


Automatisering, IT

071ICT.Netwerken | www.071-ict.nl
Cascadis | Beroepsorganisatie van webprofessionals in de publieke sector | www.cascadis.nl
CIO Platform Nederland | www.cio-platform.nl
CLUB CAAS | www.clubcaas.nl
FIAR CE | www.fiar.nl
IBM BusinessConnect | http://www-05.ibm.com/nl/businessconnect/index.html
ICT & Logistiek | www.ict-en-logistiek.nl
ICT Valley | www.ictvalley.nl
ICT Zaanstreek | www.ictzaanstreek.nl
Infosecurity.nl | www.infosecurity.nl
IT Info Security | www.overheid-en-ict.nl
IT United - Vereniging voor zelfstandige ICT'ers | www.itunited.nl
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)| www.kiviniria.net
Nederland ICT | www.nederlandict.nl
NVBI - Nederlandse Vereniging van gecertificeerde informaticadeskundigen | www.nvbi.nl
NLkabel | www.nlkabel.nl
Overheid & ICT | www.overheid-en-ict.nl
VOI Vereniging van Opleidingsinstituten voor ICT | www.voi.nl
Technet Delft | www.technetdelft.nl 
World of Technology & Science | http://wots.nl/ 
Zorg & ICT | www.zorg-en-ict.nl


Industrie

Federatie Nederlandse oudpapier industrie FNOI | www.fnoi.nl
FHG Reycling | www.fhg-recycling.nl
HollandBio | www.hollandbio.nl
Holland Robotics | www.hollandrobotics.com
Industrieele Groote Club (IGC) | www.igc.nl
Industrial Processing | www.industrialprocessing.nl
Industrie- en Bedrijvengroep Stede Broec | www.bedrijvengroep-stedebroec.nl
Industriele Vereniging Lingewaal (IVL) | www.ivl-lingewaal.nl
Industrieclub Wieringermeer | www.industrieclub.nl
Industriële Kring Naaldwijk | www.ikn-naaldwijk.nl 
Koninklijke Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement NVRD | www.nvrd.nl
Koninklijke Kartoflex Ver. van Fabrikanten van Kartonnages en Flex. verpakkingen | www.kartoflex.nl
Metaalunie | www.metaalunie.nl
Offshore Energy | www.offshore-energy.biz
Plantum branchevereniging voor bedrijven uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal | www.plantum.nl
Slavakto | www.nfwslavakto.nl
ViV Europe | www.viv.net
VVVF brancheorganisatie voor de Nederlandse verf- en drukinktindustrie | www.vvvf.nl


Overheid

Economic Board Utrecht | www.economicboardutrecht.nl
FUTUR Jonge Ambtenaren Netwerk | www.javhj.nl
HYPE | www.hypenetwerk.eu
Cedris Brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie | www.cedris.nl
Marver | www.marechausseevereniging.nl/marver/
Taskforce Innovation Utrecht | www.taskforceinnovatie.nl
VGS Vereniging van Gemeentesecretarissen | www.gemeentesecretaris.nl
VOM Vereniging van Overheids Management | www.vom-online.nl/vom
World of Technology & Science | http://wots.nl/


Dieren

Beroepsorganisatie van Zadeldeskundigen | www.zadeldeskundigen.nl
BPW Belangenvereniging Practici Werkgevers | www.bpw.dierenarts.nl
BKHD - Beroepsvereniging Klassiek Homeopaten voor Dieren | www.bkhd.nl
Dibevo Brancheorganisatie voor ondernemingen in de gezelschapsdierensector | www.dibevo.nl
KNMvD-BPW Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde | www.knmvd.nl
NEVEDI Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie | www.nevedi.nl


Detailhandel

ADN AGF Detailhandel Nederland | www.agfdetailhandel.nl
AGF Detail | www.agfdetail.nl
ANKO Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie | www.anko.nl
BKN Brancheorganisatie voor Kringloopbedrijven Nederland | www.kringloopwinkels.nl
CBW-MITEX De grootste brancheorganisatie in retail non-food | www.cbwmitex.nl
GEBRA - belangenorganisatie gemengde en speelgoedbranche | www.gebra.nl
FIT!VAK Brancheorganisatie erkende sport- en bewegingscentra | www.fitvak.com
FNV Mooi | www.fnvmooi.nl
FTN Federatie Textielbeheer Nederland | www.ftn-nl.com 
KNDB Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond | www.kndb.org
KNS Koninklijke Nederlandse Slagerorganisatie | www.knsnet.nl
Koninklijke SlijtersUnie Belangenorganisatie voor zelfstandige slijters | www.slijtersunie.nl
NBOV Nederlands Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging | www.nbov.nl 
NJU Nederlands Juweliers- en Uurwerkenbranche | www.nju.nl 
NOVAKA De brancheorganisatie voor de kantoorbranche in Nederland | www.novaka.nl
NSO Branche-organisatie Tabaksdetailhandel | www.tabaksdetailhandel.nl
NSV Nederlandse Schoenmakersvereniging | www.schoenmaker.nl
NVVW Verbond van Detailhandelaren in Verf en Wandbekleding | www.nvvw.org
NVW Nederlandse Vereniging voor de Wapenhandel | www.wapenhandel.info
Romazo Vereniging van Rolluiken-, Markiezen en Zonweringsbedrijven | www.romazo.nl 
Slavakto | www.nfwslavakto.nl
SNF Stichting Nederlandse Fotovakhandel | www.snf-apeldoorn.nl
SVZ Vereniging van Samenwerking Verantwoord Zonnen | www.svzinfo.nl
Thuiswinkel.org | www.thuiswinkel.org
Vakcentrum Beroepsorganisatie van Levensmiddelendetaillisten | www.vakcentrum.nl
VBW Centrale Vereniging Bloemendetailhandel | www.vbw.nu
VersSpeciaal | www.vers-speciaal.nl
VER Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven | www.v-e-r.nl/


Bouw en techniek

2ACT Independent Experts | http://www.2act.nl/
ABN Algemene Nederlandse Bond Natuursteenbedrijven | http://www.natuursteenbond-abn.nl/
Aedes Vereniging van wooncorporaties | http://www.aedes.nl/ 
BIM - Beroepsorganisatie Interim Machinisten | http://www.interimmachinisten.nl/
Bouwsocieteit Rivierenland | http://www.bouwsocieteitrivierenland.nl/
BNA Bond van Nederlandse Architecten | http://www.bna.nl/
Bouwend Nederland De vereniging van bouw- en infrabedrijven | www.bouwendnederland.nl
Bouwsocieteit Rivierenland | www.bouwsocieteitrivierenland.nl
BNA Bond van Nederlandse Architecten | www.bna.nl
BNSP - Beroepsorganisatie van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen | www.bnsp.nl
Building Holland | www.buildingholland.nl
Ecobouw | www.ecobouw.net
Federatie TMV FederaInternational Project Management Atie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken | www.federatie-tmv.nl
FOSAG ‘Ondernemersorganisatie Schilders-, Onderhouds-, Metaalconserverings- en Glasbranche’ | www.fosag.nl 
FNV Bouw | www.fnvbouw.nl
FNV Zelfstandigen Bouw | www.fnvzbo.nl
Gevel | www.gevel-online.nl
InfraTech | www.infratech.nl 
IPMA-NL - International Project Management Association | www.ipma-nl.nl
NOA Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven | www.noa.nl
NVKL - Nederlandse Vereniging voor Koeltechniek en Luchtbehandeling | www.nvkl.nl
Uneto-VNI ond.org. voor de installatiebranche en de techn. detailhandel | www.uneto-vni.nl
VEBIDAK Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland | www.vebidak.nl
Vereniging van Waterbouwers | www.waterbouwers.nl
VLOK - Vereniging van klussenbedrijven | www.vlok.nl
VPVB - Vereniging van Parketvloerenleggersbedrijven | www.vpvb.nl


Transport, automotive, mobiliteit en vervoer

ACN Luchtvrachtindustrie | http://www.acn.nl/
ANVR Reisbranche | http://www.anvr.nl/
BinnenvaartBrancheUnie | http://www.kantoorbinnenvaart.org/
BIM - Beroepsorganisatie Interim Machinisten | http://www.interimmachinisten.nl/ |
Bovag | http://www.bovag.nl/
BusTech | http://www.bustech.nl/ 
FOCWA Federatie van Organisaties in de Carrosserie- en Wagenbouw en Aanverwante bedrijven | http://www.focwa.nl/
Havenclub Amsterdam | http://www.havenclub.nl/
Haven- en Scheepvaartvereniging Den Helder | http://www.hsvdenhelder.nl/
GAVOB Gedeeld Auto Verhuur Onze Business | http://www.gavob.nl/
Koninklijk Nederlands Vervoer Bus | www.knv.nl/touringcar/
Nautilus International | http://www.nautilusint.org/
Port Exhibition Rotterdam | http://www.portexhibition.com/ 
VACO Bedrijfstak-organisatie voor de banden- en Wielenbranche | http://www.vaco.nl/
VEB Vereniging Europese Binnenvaartondernemers | http://www.vebondernemers.nl/
Vereniging Professionele Project Verhuizers PPV | http://www.ppv.nl/
VSLB Scheepsbevrachters en Logistieke Dienstverleners in de Binnenvaart | http://www.vslb.nl/


Dit overzicht is ontwikkeld door Netwerkgids Nederland. Duplicatie wordt niet op prijs gesteld zonder toestemming of bronvermelding. Netwerkgids Nederland heeft met zorg deze lijst samengesteld. Spelfouten, opheffingen of andere onjuistheden zijn onder voorbehoud. Wijzigingen en toevoegingen ontvangen wij graag via info@netwerkgidsnederland.nl. 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.