7 tips bij het opstellen van overeenkomsten

Auteur: Reinoud Pauwels - Directeur / bedrijfsjurist Ondernemingsjuristen

Iedere ondernemer heeft hier mee te maken; de overeenkomst. De overeenkomst is onderdeel van het contractenrecht. Wat is er nou belangrijk bij het opstellen van een overeenkomst? Hieronder wat tips voor jou als ondernemer om een overeenkomst goed op te stellen.  

1) Voorkom discussies

Overleg met de andere partij goed wat je wilt afspreken. Als afspraken voor beide partijen helder zijn, dan voorkom je achteraf discussies.


2) Gesprekspartners

Zorg dat duidelijk is wie de partijen zijn. Gebruik het uittreksel van de kamer van koophandel om de partijen goed te omschrijven.


3) Afspraken borgen

Stel een overeenkomst altijd schriftelijk op. Vooral als er een groot belang mee gemoeid is. Mocht achteraf toch discussie ontstaan dan staat op schrift wat partijen hebben bedoeld. Schriftelijke afspraken zijn vaker makkelijker te bewijzen dan wanneer je mondelinge afspraken maakt. Leg in ieder geval de belangrijke zaken van de overeenkomst schriftelijk vast.


4) Eenvoud

Probeer zaken zo eenvoudig mogelijk op te schrijven. De ervaring leert dat overeenkomsten waarin zaken eenvoudig zijn opgeschreven, vaak voor minder discussie zorgen.


5) Ondertekening

Zorg dat je de overeenkomst laat ondertekenen door de juiste persoon van een organisatie. Stel je de vraag: Is de ondertekenaar wel bevoegd om deze overeenkomst aan te gaan. Het uittreksel van de KvK geeft hier vaak uitsluitsel over.


6) Zoek en vind de juiste gesprekspartner

Binnen een onderneming zijn bepaalde personen belangrijker dan andere personen. Het is van belang om in gesprek te gaan met belangrijke personen. Als je met deze personen gepraat hebt, heb je als kopende partij vaak wel een goed beeld hoe één en ander is geregeld binnen de onderneming. Je kunt denken bij een belangrijk persoon aan: eigenaar, partner eigenaar, manager of financieel deskundig persoon.


7) Balans

Probeer altijd een balans te vinden tussen wat jij als ondernemer wilt en wat de ander partij wil. Als de overeenkomst niet in balans is dan leidt dit uiteindelijk tot frustratie bij een partij en daar heb je niets aan. Natuurlijk is onderhandelen onderdeel om tot een overeenkomst te komen, maar enig begrip voor de andere partij is daarbij wel nodig.


8) Specialistenwerk

Als laatste tip en dat lijkt op voor eigen parochie spreken. Ga tijdig naar een jurist die gespecialiseerd is in het contractenrecht. Meestal is alleen het sparren met een jurist al voldoende om zaken zo op te schrijven dat je als ondernemer niet in een enorme discussie terechtkomt. Wat geld spenderen om tot een goede overeenkomst te komen, voorkomt vaak dat je in een situatie terechtkomt waarin de juridische kosten (en dan nog maar te spreken van imagoschade) de pan uitrijzen.


Mr. Reinoud Pauwels is gewaardeerd samenwerkingspartner van Netwerkgids Nederland. Bij vragen kun je contact opnemen met de juristen van Ondernemingsjuristen BV. De juristen hebben veel ervaring met overnames in bijvoorbeeld de horeca. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 035-2057340 of per email: info@ondernemingsjuristen.nl


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.